მკითხავი ჟანა

მკითხავი ჟანა ბოლო 30 წლის განმავლობაში რწმენა და იმედგაცრუებულ ხალს ეხმარება პრობლემებების გადალახვაში. მან ეს ნიჭი მემკვირდეობით მიიღო და გადაწყვიტა ცხოვრების გზად აერჩია რთული, მაგრამ შედეგიანი, კერძოდ ადამიანების რთული და უიმედო სიტუაციებიდან გამოეყვანა.

დიდი მოთხოვნის შედეგად გადაწყდა დისტანციური სეანსების ჩატარება, რაც ნიშნავს იმას, რომ არააქვს მნიშვნელობა მსოფლიოს რომელ კუთხეში ბრძანდებით თქვენ სრულ მომსახურებას მხოლოდ და მხოლოდ დარეკვის ან ვიდეო თვალის ჩართვისას მიიღებთ.

გაითვალისწინეთ, რომ შედეგი ინდივიდუალურია და შეიძლება განსხვავდებოდეს თითოეულ შემთხვევაში.

 

+995 599 15 72 24

რით დაგეხმაროთ?

მკითხაობა
შელოცვა
ჯადოს მოხსნა
საბარაქო ამულეტი
სასიყვარულო შელოცვა
საბარაქო შელოცვა
ოჯახის შეერთება
ბედის გახსნა

ინტერვიუ