ოჯახის შეერთება

დანგრეული ოჯახის შეერთება , დაშორებული წყვილის შეერთება