სასიყვარულო შელოცვა

სასიყვარულო შელოცვა , სიყვარულის დაბრუნება , მოპოვება. დაშორებული წყვილის შეერთება .