👍საგვარეულო წყევლა – Родовое проклятие❗️❗️

➡️პლანეტის მრავალი კულტურის ტრადიციაში წინაპრების გავლენას ახდენს შთამომავლების ბედზე. არა მხოლოდ თვალების ფერი, ყურების ფორმა, ხასიათი, ხმის ტემბრი დამოკიდებულია წინაპრებზე, მარტო ვიზუალურად არა, არამედ იმაზე იქნება თუ არა იგი ბედნიერი ცხოვრებაში და რას გადასცემს იგი თავის შვილებს – წყევლა თუ კურთხევა. ამ მხრივ, ნახსენებია შვიდი თაობის შესახებ. ეს წინაპრების შვიდი თაობაა, რომლებიც გადამწყვეტ როლს ასრულებენ თითოეული ადამიანის ბედში. მრავალი საუკუნის წინათ, ვისაც მტრისთვის ცუდი რამის გაკეთება სურდა, მან წყევლიდა მეშვიდე თაობამდე, ეს იყო ყველა დროის ყველაზე უარესი წყევლა. საგვარეულო ხე გამოსახულია წრის სახით, რომლის ცენტრში არის ადამიანი, რომელიც იმ მომენტში ცხოვრობს. მაგ ადამიანისგან სხვადსხვა მიმარტულებით განსხვავებიან ტოტები , და ეს ტოტები არიან ამ ადამიანის წინაპრები, ჯამში, 7 მთავარი ტოტები იქნება პირველი თაობის ჩათვლით. ბრძენები ამბობდნენ , რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს ყველა მისი წინაპარი მეშვიდე თაობამდე. ეს განსაზღვრავს ცხოვრების ბევრ მომენტს, ადამიანის ბუნებას და შესაძლებლობას ქმნის მისი მომავლის წინასწარმეტყველებას.
მე-7 თაობის საგვარეულო ხე ასე გამოისახულება:
პირველი თაობა არის ადამიანი, რომელიც დღეს ცხოვრობს. (человек, живущий ныне)
მეორე თაობა არის მისი მშობლები მამა და დედა. (отец и мать)
მესამე – მისი პაპა (ოთხი ადამიანი). (его бабушки и дедушки)
მეოთხე – ბებიები და ბებიები (რვა ადამიანი). (прабабушки и прадедушки)
მეხუთე – დიდებულ-ბაბუა, დიდებულ-ბებია (16 კაცი). (прапрадедушки, прапрабабушки)
მეექვსე – ბებია-ბაბუას და ბებია-ბაბუა (32). (деды прадедов и прабабушек)
მეშვიდე – ბებია-ბაბუის პაპა (64). (прадеды прадедов)
ახლა ძალიან ცოტა ადამიანი ახსოვს მეშვიდე თაობის წინაპრებს. ადრე კი ადამიანის ცხოვრებაში მნიშვნელოვან და დიდ გავლენას ახდენდა . სუფთა სიხლის პიროვნება არის თუ შერეული. უნებით როგორი ადამიანი იყო – ბოროტი თუ კეთილი, მდიდარი თუ ღარიბი. როგორც მივხდით ადამიანის ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს მეშვიდე თაობა, რომელსაც დიდ-პაპა-ბებიები მიეკუთვნებიან. ისინი განსაზღვრავენ ადამიანის ბედს. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია იცოდეთ თქვენი წინაპრები მე -7 თაობასთან დაკავშირებით: მასზე არის დაწერილი ჩვენი აწმყო და მომავალი. საბედნიეროდ, ჩვენი წინაპრები არა მხოლოდ ცუდ თვისებების და საგვარეულო წყევლას მე-7 თაობამდე ჩვენ მემკვიდრეობით, არამედ ნიჭი, სილამაზე, კარგი ბედი, ლოცვა, სიმდიდრე და ბედნიერი ცხოვრება. რაც ყველას გისურვებ.🙏🙏
პატივისცემით და კეთილი სურვილებით #mkitxavi Jana Manukyan# #მკითხავი ჟანნა#