შელოცვა

შელოცვა მოითხოვს რიტუალს , რომლის მეშვეობითაც იხსნება ადამიანის ბედი , თეთრი მაგიით , სანთლით და ა,შ. აურის გაწმენდა.