ჯადოს მოხსნა

პირადი ჯადოს მოხსნა , საგვარეულო ჯადოს მოხსნა. შეიძლება ჯადო იყოს გაკეთებული მთელ ოჯახზე. ჯადოს მოხსნა ხდება წყლით , სანთლით და ა,შ – კლიენტის თანდასწრებით (ამ ონლაინ ვიდეოთვალით) დაახლოები დრო 1.5 სთ.